PLENO DO CONSELLO DE COOPERACIÓN BIBLIOTECARIA
Achegamos escrito sobre o canon ás bibliotecas públicas
27 de febreiro de 2015
Xuntanza do 12 de febreiro do Consello de Cooperación Bibliotecaria.

Resumen: ven dificilmente aplicable o Real Decreto sobre o canon.
Esperamos que a cordura volte neste tema.
Documentos relacionados
Consello sobre o canon[ 63 KB ]
Consello sobre o canon
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org