Solicitude de libros
10 de xuño de 2011
Segundo a Dirección xeral do Libro, Arquivo e Bibliotecas, todas aquelas bibliotecas interesadas en solicitar libros para premios, lotes e damias poden solicitalos no seguinte enderezo:
libros_bibliotecas_arquivos.cultura@xunta.es

Ou ao enderezo postal:
Dirección Xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas
At. de Daniel Buján
Monte Gaiás, s/n.
Santiago de Compostela
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org