PETICIÓN DE LIBROS PARA CONCURSOS OU OUTRAS ACTIVIDADES
Dirección Xeral do Libro, Arquivo e Bibliotecas
13 de setembro de 2011
Segundo a Dirección xeral do Libro, Arquivo e Bibliotecas. Todas aquelas bibliotecas interesadas en solicitar libros para premios, lotes e damias poden solicitalos no seguinte enderezo:

libros_bibliotecas_arquivos.cultura@xunta.es

Ou ao enderezo postal

Dirección Xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas
At. de Daniel Buján
Monte Gaiás, s/n.
Santiago de Compostela
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org