COBRO DE CUOTAS ANUAIS. E SE NON ERES SOCIO, ANÍMATE E PROBA.
Ata o 30 de marzo.
30 de xaneiro de 2012
Tal e como quedamos na 1ª Asemblea da Asociación, recordamos a todos os nosos socios, que poñemos ao cobro de cuotas, os primeiros meses do ano, para facilitar mellor a xestión e contabilidade a fin de ano.

Moitísimas grazas polas vosas colaboración e aportacións.

!QUE SO LEVAMOS UN ANO...... ÁNIMO!!!!!

!SOMOS BIBLIOTECARIOS MUNICIPAIS!
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org