CONSELLO DA CULTURA GALEGA. 2 BOLSAS NA ÁREA DE DOCUMENTACIÓN
Prazo: ata o día 20 de maio.
19 de abril de 2012
Adxuntamos as bases do DOG do día 19 de abril de 2012

Estas bolsas teñen como finalidade colaborar na Área de Documentación do Consello
da Cultura Galega.
Requisitos específicos das persoas solicitantes:
Para solicitar as bolsas a que se refire a presente convocatoria é necesario, ademais de
reunir os requisitos xerais establecidos na base cuarta desta resolución:
– Ser diplomado/a en Biblioteconomía e Documentación ou licenciado/a en Documentación.
Valoraranse como méritos:
– Posuír coñecementos de catalogación en formatos Marc.
– Posuír coñecementos do programa de catalogación AbsysNET.
– Posuír coñecementos de informática.
– Posuír experiencia en xestión documental.
Documentos relacionados
Bolsas de Documentación[ 690 KB ]
Bolsas de Documentación
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org