ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. RESOLUCIÓN do 21 de maio de 2012 pola que se convoca unha bolsa de formación na área de documentación e biblioteconomía.
Prazo: ata o 30 de xuño.
31 de maio de 2012
Tamén se poderá presentar en sede electrónica, no seguinte enderezo:
https://sede.xunta.es
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte
ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta convocatoria.

As actividades de formación iniciaranse o 1 de xullo de 2012 e rematarán o 31 de decembro
de 2012.
O importe da bolsa será de 1.200 euros brutos mensuais
Documentos relacionados
Bolsa Biblioteconomía[ 682 KB ]
Bolsa Biblioteconomía
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org