XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO
Antes do 31 de decembro.
16 de decembro de 2012
Para os que solicitastes a axuda de cofinanciamento de adquisicións, lémbrovos que o día 31 remata o prazo para enviar a certificación do gasto en adquisicións bibliográficas para bibliotecas municipais.

Resolución de dúbidas: Tfnos.: / 981 54 50 75 / 981 54 50 75/ 881 999 280, / Lourdes / Marian / Conchi
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org