OINK: NOVA REVISTA INFANTIL-XUVENIL
A revista do Xabarín Club
27 de novembro de 2013
Xa sabedes que a Consellería patrocina a subscripción a quen esté interesado nas Bibliotecas da rede Revista moi interesante que ademais aporta colaboracións moi importantes como Kiko da Silva, Miguelanxo Prado, Marilar Aleixandre e moitos máis. A parte van a ofrecer obradoiros moi novedosos en colaboración co Javier Méndez Zunzuneguí do colexio de Rois (gañadores do premio da Axencia espacial europea en robótica), escáner e impresión 3D, ilustracións por ordenador... Para coñecer máis enviamos o enlace: http://revistaoink.com/
Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org