ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA O ANO 2015
A Asociación, participa.
13 de agosto de 2014
Conforme a unha invitación recibida en esta asociación para colaborar nos Orzamentos Participativos da Deputación Provincial de Lugo, as propostas feitas foron as seguintes (tendo en conta a realidade orzamentaria e a súas posibilidades de aceptación, así como as mil veces repetidas necesidades):

AXUDAS PARA A RENOVACIÓN DO MOBILIARIO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DA PROVINCIA.
AXUDAS PARA A MELLORA E RENOVACIÓN DOS EQUIPOS INFORMATICOS NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DA PROVINCIA
PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN CULTURAL ESPECÍFICA PARA AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DA PROVINCIA
CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS PARA AS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DA PROVINCIA.

Esperamos que sexan tidas en conta, e apoiamos esta forma de polo menos, comunicar as nosas necesidades. Eso sí, so para as bibliotecas municipais da provincia de Lugo.

Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
Tf. / Fax: 982 140 675
Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org