María Jesús Álvarez Sánchez
Presidenta
María Jesús Álvarez Sánchez
 • Licenciada en Historia e Xeografía. UDC 1993
 • Bibliotecaria Municipal do Concello de Foz desde 1999
José Luis Alonso Torreiro
Vicepresidente
José Luis Alonso Torreiro
 • Licenciado en Xeografía e Historia 1988. Especialidades: Geografía, Historia e Arte de Galicia 1985-1986
 • Arquivo Municipal de Ares 1985
 • Arquivo del Reino de Galicia 1986
 • Bibliotecario Municipal do Concello de Arteixo 1988
Rosa María Barreiro Novás
Tesoureira
Rosa María Barreiro Novás
 • Diplomada en Biblioteconomía e Documentación. Universidade de Salamanca 1992
 • Formación en Biblioteconomía
 • Bibliotecaria Municipal do Concello de Caldas de Reis 2003
Graciela Arias Anta
Vogal
Graciela Arias Anta
 • Diplomada en Biblioteconomía e Documentación pola UDC 2003
 • Posgrado en Organización e Xestión de empresas culturais. UOC 2004
 • Bibliotecaria Municipal do Concello de Soutomaior desde 2004
Teresa Rivela Martínez
Secretaria
Teresa Rivela Martínez
 • Licenciada en Xeografía e Historia, Museología y Técnico en Proyectos e obras de interior.
 • Bibliotecaria da Biblioteca Pública Municipal de Ribadavia desde o 2004.
Día da constitución da Asociación
19/06/2010
Día da constitución da Asociación
  Actualmente a asociación conta con 66 socios.

  Para acceder a esta información é necesario estar asociado.


  ¿QUEN SE PODE ASOCIAR? ¿CÓMO?
  Todas aquelas personas que traballen nas biblotecas municipais desempeñando funcións auxiliares, técnicas ou directivas ou que estén estudando ou teñan titulacións no ámbito da biblioteconomía ou teñas interese por esta profesión. Se estás interesado nos obxetivos e actividades da asociación decídete e cubre o boletín de subscrición.
  PDFBoletín de subscrición
  Son socios protectores todas aquelas persoas físicas o xurídicas que presten á Asociación apoio moral, económico, técnico, informático ou de calquer índole sempre que sexa beneficioso para a consecución dos fines propios da asociación.

  Actualmente contamos con cinco socios protectores que colaboran desinteresadamente na asociación.
  Federación de Libreiros de Galicia
  Federación de Libreiros de Galicia
  Xurxo Patiño Pérez
  • Apoio e colaboración na promoción de campañas de Animación á Lectura por parte da Asociación.
  Juan Ángel García Figueiras
  Asesoramento xurídico
  Juan Ángel García Figueiras
  • Bibliotecario da Biblioteca da rede de bibliotecas de Arteixo (Biblioteca de Meicende)
  Manuel Vázquez Fernánde
  Asesoramento xurídico a Xunta Directiva da Asociación
  Manuel Vázquez Fernández
  • Licenciado en Dereito en 2002 pola Universidade San Pablo CEU. Especialista en dereito penal informático e das novas tecnoloxías.
  • Especialista en dereito administrativo e urbanístico.
  • Interventor de cuentas del Estado para la Administración Local.
  • Docente en cursos de formación e selectivos organizados pola Escola Galega de Administración Pública e polo Instituto Nacional de Administración Pública.
  • Docente en cursos de formación organizados polas Deputacións Provinciais de Ourense e A Coruña.
  • Na actualidade desempeñando o posto de Interventor xeral do Concellode de Sada (A Coruña).
  Sección en construcción
  Deputación de Lugo - Vicepresidencia Primeira - Cultura
  Biblioteca Pública Municipal "Salgado Toimil"
  Rúa de Lugo, 1 - 2º Andar. 27780 Foz (Lugo)
  Tf. / Fax: 982 140 675
  Email:bmunicipais@bibliotecasmunicipais.org